Contact Us

There are several ways you can contact Aelwyd:

Send us a message using the form on the right

Telephone us on
029 2048 1203

Emergency out-of-hours phone
01685 383120

Send us a fax on
029 2043 5370

Send us an email at enquiries@aelwyd.co.uk

Send us a letter or visit our Cardiff office

appointments advisable

Er mwyn peidio â’ch camarwain, dymunwn nodi mai busnes bach ydym heb aelod o staff ar hyn o bryd sy’n siarad Cymraeg. Felly os dewiswch gyflwyno ymholiad yn Gymraeg neu’n dymuno cyfathrebu wedi hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n anochel y bydd rhywfaint o oedi. Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Cysylltu â ni

Mae sawl ffordd o gysylltu â ni:

Anfonwch neges atom drwy ddefnyddio’r ffurflen ar y chwith

Ffoniwch ni ar
029 2048 1203

Rhif ffôn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa yw
01685 383120

Anfonwch ffacs atom ar
029 2043 5370

Anfonwch e-bost atom ar enquiries@aelwyd.co.uk

Anfonwch lythyr atom neu galwch heibio i’n swyddfa yng Nghaerdydd

Cynghorir chi i wneud apwyntiad